Choroba metaboliczna

E75.6
Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się