Zaburzenia wydzielania wewnętrznego

E28.9
Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się