Zaburzenia psychiczne

F91.0
Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego

Zaburzenie przejawiające się zachowaniami aspołecznymi i agresywnymi (a nie jedynie buntowniczymi i niszczycielskimi), które ograniczają się całkowicie lub prawie całkowicie do domu rodzinnego i interakcji z rodzicami lub rodzeństwem albo najbliższymi domownikami. Powinno ono spełniać ogólne kryteria kategorii F91.–, ale nawet głęboko zaburzone relacje rodzic-dziecko nie są wystarczające do postawienia rozpoznania

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się