Zaburzenia psychiczne

F91.9
Zaburzenia zachowania, nieokreślone

Zaburzenie behawioralne, zaburzenie zachowania

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się