Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F16.9
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów (zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się