Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F18.0
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (ostre zatrucie)

Stan ostrego upojenia alkoholem, doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji), upojenie BNO, intoksykacja patologiczna, stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się