Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F18.8
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się