Zaburzenia psychiczne

F90.1
Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania

ADHD [zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania]

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się