Zaburzenia psychiczne

F94.1
Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie

Zaburzenie to rozpoczyna się w 1-szych 5 latach życia dziecka i charakteryzuje się uporczywymi odchyleniami od normy we wzorcach relacji społecznych dziecka, które są związane z zaburzeniami emocjonalnymi i stanowią reakcję na zmiany w otoczeniu dziecka. Należą do nich np. lękliwość i nadmierna czujność, ubogie interakcje społeczne z rówieśnikami, agresja wobec siebie i innych. Czasami pacjent czuje się niezmiernie nieszczęśliwy. Niekiedy dochodzi do zahamowania wzrostu. Zespół ten występuje prawdopodobnie jako bezpośredni rezultat poważnych zaniedbań ze strony rodziców i nieumiejętnego lub złego obchodzenia się z dzieckiem

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się