Zaburzenia psychiczne

F72.1
Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia (znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się