Zaburzenia psychiczne

F72.9
Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia (brak informacji na temat zmian w zachowaniu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się