Zaburzenia psychiczne

F71.0
Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia (niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się