Zaburzenia psychiczne

F71.8
Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia (inne zmiany w zachowaniu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się