Zaburzenia psychiczne

F95.9
Tiki, nieokreślone

Tiki BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się