Zaburzenia psychiczne

F95.1
Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe

Spełniają ogólne kryteria tików typu ruchowego lub głosowego (ale nie jednocześnie), mogą być proste lub częściej złożone oraz trwają dłużej niż rok.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się