• Opis
  • Poradniki

Zaburzenia psychiczne

F23.0
Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii

Ostre zaburzenie psychotyczne, w którym omamy, urojenia i inne zaburzenia postrzegania są wyraziste, lecz ulegają szybkim zmianom – z dnia na dzień lub nawet z godziny na godzinę. Często występuje też ekscytacja emocjonalna z intensywnym, przemijającym uczuciem szczęścia lub ekstazy albo lęku i drażliwości. Wielopostaciowość i niestałość są charakterystycznymi cechami całego obrazu klinicznego, a objawy psychotyczne nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.–). Zaburzenia takie mają często nagły początek, rozwijając się gwałtownie w ciągu kilku dni; objawy często ustępują w krótkim czasie i nie nawracają. Jeżeli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, wówczas rozpoznanie należy zmienić na uporczywe zaburzenia urojeniowe (F22.–)
Bouffée délirante bez objawów schizofrenii lub nieokreślona, psychoza cykloidalna bez objawów schizofrenii lub nieokreślona

Poradniki

Neurologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się