Zaburzenia psychiczne

F79.0
Nieokreślone upośledzenie umysłowe (niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się