Choroba bakteryjna

A31.9
Zakażenie prątkowe, nieokreślone

Atypowe zakażenia Mycobacterium BNO, mikobakterioza BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się