Choroba bakteryjna

A31.0
Zakażenie płuc wywołane przez prątki

Zakażenia wywołane przez Mycobacterium: avium, intracellulare [prątek Batteya], kansasii

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się