Choroba bakteryjna

A49.3
Zakażenie wywołane przez Mycoplasma o nieokreślonym umiejscowieniu

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się