Choroba bakteryjna

A49.2
Zakażenie wywołane przez Haemophilus influenzae o nieokreślonym umiejscowieniu

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się