Choroba bakteryjna

A49.1
Zakażenie paciorkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się