Choroba bakteryjna

A49.0
Zakażenie gronkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się