Choroba bakteryjna

A49.9
Zakażenie bakteryjne, nieokreślone

Bakteremia BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się