Choroba bakteryjna

A56.8
Zakażenie o innym umiejscowieniu, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się