Choroba bakteryjna

A68.0
Gorączka powrotna przenoszona przez wszy

Gorączka powrotna wywołana przez Borrelia recurrentis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się