Choroba bakteryjna

A68.1
Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze

Gorączka powrotna wywołana przez gatunki Borrelia inne niż Borrelia recurrentis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się