Riketsjoza

A75.0
Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez rickettsia prowazekii

Dur wysypkowy klasyczny, Dur wysypkowy epidemiczny (przenoszony przez wszy)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się