Choroba bakteryjna

A23.0
Bruceloza wywołana przez Brucella melitensis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się