Choroba bakteryjna

A23.1
Bruceloza wywołana przez Brucella abortus

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się