• Opis
  • Poradniki

Nowotwór złośliwy

C21.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu i kanału odbytu

Połączenie odbytu z odbytnicą, Odbyt i odbytnica, Nowotwór złośliwy odbytnicy, odbytu i kanału odbytu, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C20–C21.2

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Gastroenterologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się