• Opis
  • Poradniki

Nowotwór złośliwy

C11.1
Ściana tylna części nosowej gardła

Migdałek trzeci, migdałek gardłowy

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Pulmonologia i laryngologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się