• Opis
  • Poradniki

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze

D46.9
Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony

Mielodysplazja BNO, Zespół przedbiałaczkowy BNO

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się