Nowotwór łagodny

D21.9
Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się