Choroby układu nerwowego

G52.2
Zaburzenia nerwu błędnego

Zaburzenia X nerwu czaszkowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się