Choroby układu nerwowego

G21.1
Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne leki

Jeśli konieczne, dla określenia leku wywołującego, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się