Choroby układu nerwowego

G80.0
Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce

Spastyczne tetraplegiczne mózgowe porażenie dziecięce

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się