Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H32.8
Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się