Sprawdź interakcje lekowe

Wybrane leki lub substancje czynne

Ibuprofen
Lisinopril

Znalezione interakcje (1)

Siła interakcji
Średnia
Częstotliwość występowania
Często
Opis:
Długotrwałe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może zmniejszać hipotensyjne działanie inhibitorów ACE. Dodatkowo NLPZ stosowane jednocześnie z inhibitorami ACE wywierają addycyjne działanie na zwiększenie stężenia potasu w surowicy i mogą powodować pogorszenie czynności nerek. Skutki tego działania są zazwyczaj przemijające. W rzadkich przypadkach może wystąpić ostra niewydolność nerek (np. u pacjentów w podeszłym wieku, odwodnionych). [1]
Środki ostrożności:
W przypadku włączenia do terapii leków z grupy NLPZ należy rozważyć zwiększenie częstości pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.nNależy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni. Zaleca się kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia, w trakcie oraz po jego zakończeniu. [8]
Mechanizm interakcji:
Osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, wynikające z hamowania wytwarzania prostaglandyn, działających rozszerzająco na naczynia krwionośne. nInnym mechanizmem interakcji może być osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego inhibitorów ACE poprzez zwiększoną retencję sodu w organizmie indukowaną terapią NLPZ.nZarówno NLPZ jak i inhibitory ACE mogą upośledzać funkcję nerek. [7]

Zaloguj się