Rejestracja praktyki lekarskiej - instrukcja krok po kroku

Najważniejsze informacje

  • Lekarz, który chce prowadzić indywidualną praktykę lekarską musi zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
  • Obie te formalności można załatwić elektronicznie.
  • W połowie grudnia 2021 roku zmienił się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl zostało zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.
  • Lekarz musi posiadać tytuły własności do adresów związanych z działalnością gospodarczą, które podaje w CEIDG. Natomiast nie ma takiego obowiązku w przypadku adresów wykonywania świadczeń podawanych w RPWDL.
  • Podczas składania wniosku o wpis do CEIDG trzeba m.in. wybrać sposób opodatkowania oraz dzień rozpoczęcia działalności.
  • Wpis do CEIDG wiąże się z automatycznym nadaniem numeru REGON, NIP oraz zgłoszeniem jako płatnika ZUS.
  • Aktualizacja danych podanych we wniosku CEIDG jest obowiązkiem przedsiębiorcy.

Pierwszym krokiem, który musi wykonać lekarz w celu założenia indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jest rejestracja działalności gospodarczej. Aby rozpocząć działalność, osoba fizyczna musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Złożenie wniosku o wpis jest bezpłatne. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. W połowie grudnia 2021 roku zmienił się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl zostało zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.