W czym pomaga Elektroniczna Dokumentacja Medyczna?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna wprowadza wiele ułatwień w pracy lekarza. Pozwala na szybkie sprawdzenie historii leczenia pacjenta, wystawienie skierowania czy recepty online. Ujednolicony system wymiany informacji pomiędzy placówkami to nie tylko krok w stronę wygody, ale i trafniejszych diagnoz. EDM ma jednak również swoje słabe strony.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) to katalog dokumentów medycznych podpisanych elektronicznie, zdefiniowany na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nie należy jej mylić z klasyczną dokumentacją prowadzoną w formie elektronicznej w programie do obsługi gabinetu lekarskiego. Dokumentacja w formie elektronicznej to po prostu archiwizacja prowadzona przez placówkę z wykorzystaniem sprzętów elektronicznych. EDM to z kolei zdefiniowane rozporządzeniami, ujednolicone dokumenty, gromadzone w repozytoriach i umożliwiające przesyłanie danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

dokumentacja-medyczna
e-zdrowie
e-recepta
e-zla
technologia