RPWDL bez tajemnic – jak zarejestrować praktykę lekarską?

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, zwany wcześniej rejestrem zakładów opieki zdrowotnej, stanowi elektroniczny spis ksiąg rejestrowych podmiotów leczniczych, jak również lekarzy, pielęgniarek i od niedawna także fizjoterapeutów wykonujących praktykę zawodową. Jakie informacje można znaleźć w ogólnodostępnej części rejestru? Jak zarejestrować podmiot w RDWDL?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, każdy lekarz, każda pielęgniarka i położna, a od nowelizacji z 2019 roku również każdy fizjoterapeuta, zobligowani są do wpisania się do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Organem rejestrowym dla podmiotów leczniczych są Urzędy Wojewódzkie, które sprawują bezpośredni nadzór nad rejestrem i funkcjonowaniem podmiotów. Rejestr dzieli się na część publiczną, której treści może zobaczyć każdy internauta, oraz część niepubliczną, wymagającą zalogowania i bycia przedstawicielem środowiska medycznego. Jakie informacje znajdziemy w ogólnodostępnych źródłach?

prawo
dokumentacja-medyczna
e-zdrowie
biurokracja