Rejestr Zdarzeń Medycznych – zalety i kontrowersje

Wprowadzony 1 lipca 2021 roku obowiązek prowadzenia cyfrowego Rejestru Zdarzeń Medycznych budzi wiele kontrowersji. Obawy dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa wrażliwych danych na temat zdrowia i leczenia pacjentów.

Prowadzenie dokumentacji medycznej jest nie tylko prawnym obowiązkiem każdej placówki, ale także kluczowym elementem z perspektywy prowadzenia procesu leczenia. Rzetelna wiedza na temat historii choroby, wcześniejszych zabiegów czy przyjmowanych przez pacjenta leków może pomóc w postawieniu trafnej diagnozy. Wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, związaną z szeregiem zapisów prawnych, dotyczących tajemnicy lekarskiej, praw pacjenta czy RODO.

psychiatria
dokumentacja-medyczna
etyka
e-zdrowie
pacjent
zdrowie-psychiczne
technologia