Rejestr Zdarzeń Medycznych – ułatwienia i wyzwania

1 lipca 2021 roku w życie wszedł szereg zmian w branży medycznej. To finał dziesięcioletniego procesu cyfryzacji polskiej ochrony zdrowia. Jednym z nowych obowiązków jest wprowadzanie danych w Rejestr Zdarzeń Medycznych. RZM niesie ze sobą wiele korzyści, wciąż budzi jednak kontrowersje.

Według ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zdarzenie medyczne to „świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania”. Zdarzeniem medycznym jest więc każda wizyta, teleporada, zabieg, a także wystawiona recepta czy skierowanie. Do wprowadzania wpisów do RZM zobowiązane są wszystkie placówki (praktyka zawodowa, podmiot leczniczy), niezależnie od tego, czy wykonują świadczenia komercyjne, czy finansowane ze środków publicznych.

dokumentacja-medyczna
e-zdrowie
e-zla
technologia
biurokracja