Leczenie bez stresu - telemedycyna w psychiatrii i w psychoterapii

Wysoka dostępność, zniwelowanie dystansu, niższy poziom stresu pacjenta, możliwość stałego monitorowania symptomów – telemedycyna znalazła zastosowanie również w opiece psychologicznej i psychiatrycznej. Jak nowoczesne technologie pomagają w leczeniu?

Strach przed terapią – cyfrowy kontakt zmniejsza stres

e-zdrowie

Dołącz do dyskusji