EDM – wszystko, co powinien wiedzieć każdy lekarz

Choć dla wielu może być to zaskakujące, elektroniczna dokumentacja medyczna nadal budzi emocje w środowisku lekarskim. W gronie lekarzy powoli osiągających wiek emerytalny znajdą się tacy, którzy uparcie naginają przepisy i prowadzą dokumentację medyczną w formie papierowej, a nie elektronicznej. Pewną furtką dla takiego stanu rzeczy są wyłączenia, czyli sytuacje, w których papierowa dokumentacja jest wciąż akceptowana. Czym jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) i co warto wiedzieć o jej prawidłowym prowadzeniu?

Dokumentacja medyczna to nic innego jak uporządkowany zbiór danych dotyczących stanu zdrowia i choroby pacjenta np. wyniki badań laboratoryjnych czy wykonane zdjęcia USG oraz informacje o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych. Od 1 stycznia 2021 roku podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinny prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Jak to wygląda w praktyce?

dokumentacja-medyczna
e-zdrowie
e-recepta
e-zla
technologia