Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F15.2
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny (zespół uzależnienia)

Przewlekły alkoholizm, dipsomania, uzależnienie od leków

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się