Zaburzenia psychiczne

F73.9
Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia (brak informacji na temat zmian w zachowaniu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się