Zaburzenia psychiczne

F79.8
Nieokreślone upośledzenie umysłowe (inne zmiany w zachowaniu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się