Choroba bakteryjna

A56.3
Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydia

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się